معنی و ترجمه کلمه روزنه اى که درعرشه کشتى مى گذارند که از آنجا بار کشتى را پایین بده به انگلیسی روزنه اى که درعرشه کشتى مى گذارند که از آنجا بار کشتى را پایین بده یعنی چه

روزنه اى که درعرشه کشتى مى گذارند که از آنجا بار کشتى را پایین بده

hatchway

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها