معنی و ترجمه کلمه روزنه عرشه کشتى مخصوص پایین فرستادن بار به انگلیسی روزنه عرشه کشتى مخصوص پایین فرستادن بار یعنی چه

روزنه عرشه کشتى مخصوص پایین فرستادن بار

hatch way

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها