معنی و ترجمه کلمه روزنه هاى عمارت به انگلیسی روزنه هاى عمارت یعنی چه

روزنه هاى عمارت

fenestration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها