معنی و ترجمه کلمه روزنه به انگلیسی روزنه یعنی چه

روزنه

aperture
case ment
casement
dream hole
eyelet
fenestra
foramen
fossa
hatch
loophole
meatus
orifice
os
ostium
outlet
peep
peephole
pore
scuttle
window
winnock

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها