معنی و ترجمه کلمه روزهاى پرهیز و روزه به انگلیسی روزهاى پرهیز و روزه یعنی چه

روزهاى پرهیز و روزه

lenten

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها