معنی و ترجمه کلمه روز اول آوریل به انگلیسی روز اول آوریل یعنی چه

روز اول آوریل

all folls day
april fools' day

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها