معنی و ترجمه کلمه روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است به انگلیسی روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است یعنی چه

روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است

new year's day

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها