معنی و ترجمه کلمه روز بارگیرى و باراندازى کشتى به انگلیسی روز بارگیرى و باراندازى کشتى یعنی چه

روز بارگیرى و باراندازى کشتى

lay day

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها