معنی و ترجمه کلمه روز بعد از عید نزول روح القدس بر رسولان عیسى به انگلیسی روز بعد از عید نزول روح القدس بر رسولان عیسى یعنی چه

روز بعد از عید نزول روح القدس بر رسولان عیسى

whitmonday

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها