معنی و ترجمه کلمه روز تعطیل به انگلیسی روز تعطیل یعنی چه

روز تعطیل

holiday

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها