معنی و ترجمه کلمه روز دوم فوریه که به عقیده عوام اگر آفتابى باشد نشانه آن است که از زمستان شش هفته مانده است و اگر ابرى باشد نشانه اوائل بهار است به انگلیسی روز دوم فوریه که به عقیده عوام اگر آفتابى باشد نشانه آن است که از زمستان شش هفته مانده است و اگر ابرى باشد نشانه اوائل بهار است یعنی چه

روز دوم فوریه که به عقیده عوام اگر آفتابى باشد نشانه آن است که از زمستان شش هفته مانده است و اگر ابرى باشد نشانه اوائل بهار است

groundhog day

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها