معنی و ترجمه کلمه روز روزه ى یهودیان که در آن روز براى آمرزش گناهان خود دعا مى کنند به انگلیسی روز روزه ى یهودیان که در آن روز براى آمرزش گناهان خود دعا مى کنند یعنی چه

روز روزه ى یهودیان که در آن روز براى آمرزش گناهان خود دعا مى کنند

day of atonement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها