معنی و ترجمه کلمه روز شکر گزارى به انگلیسی روز شکر گزارى یعنی چه

روز شکر گزارى

thanksgiving day

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها