معنی و ترجمه کلمه روز متارکه ى جنگ به انگلیسی روز متارکه ى جنگ یعنی چه

روز متارکه ى جنگ

armistice day

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها