معنی و ترجمه کلمه روز معطلى در بندر به انگلیسی روز معطلى در بندر یعنی چه

روز معطلى در بندر

lay day

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها