معنی و ترجمه کلمه روز پیروزى به انگلیسی روز پیروزى یعنی چه

روز پیروزى

v day
victory day

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها