معنی و ترجمه کلمه روز پیش به انگلیسی روز پیش یعنی چه

روز پیش

yesterday

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها