معنی و ترجمه کلمه روستا گرایى به انگلیسی روستا گرایى یعنی چه

روستا گرایى

ruralism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها