معنی و ترجمه کلمه روسفید کردن به انگلیسی روسفید کردن یعنی چه

روسفید کردن

acquit
assoil
exculpate
exonerate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها