معنی و ترجمه کلمه روشنایى سیمابى به انگلیسی روشنایى سیمابى یعنی چه

روشنایى سیمابى

incandescence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها