معنی و ترجمه کلمه روشنایى شبانه بر روى زمین هاى باتلاقى که تصور مى رفت از احتراق گازهاى باتلاقى به وجود مى آید به انگلیسی روشنایى شبانه بر روى زمین هاى باتلاقى که تصور مى رفت از احتراق گازهاى باتلاقى به وجود مى آید یعنی چه

روشنایى شبانه بر روى زمین هاى باتلاقى که تصور مى رفت از احتراق گازهاى باتلاقى به وجود مى آید

ignisfatuus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها