معنی و ترجمه کلمه روشنایى غیر مستقیم به انگلیسی روشنایى غیر مستقیم یعنی چه

روشنایى غیر مستقیم

sidelight

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها