معنی و ترجمه کلمه روشنایى لرزان داشتن به انگلیسی روشنایى لرزان داشتن یعنی چه

روشنایى لرزان داشتن

shimmer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها