معنی و ترجمه کلمه روشنایى و نور به انگلیسی روشنایى و نور یعنی چه

روشنایى و نور

asterism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها