معنی و ترجمه کلمه روشنایى که در اثر انعکاس نور یخ درافق پیدا مى شود به انگلیسی روشنایى که در اثر انعکاس نور یخ درافق پیدا مى شود یعنی چه

روشنایى که در اثر انعکاس نور یخ درافق پیدا مى شود

icebink

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها