معنی و ترجمه کلمه روشنایى گاز به انگلیسی روشنایى گاز یعنی چه

روشنایى گاز

gaslight


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها