معنی و ترجمه کلمه روشنایى به انگلیسی روشنایى یعنی چه

روشنایى

light
lighting
luminance
phosphorescence
ray

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها