معنی و ترجمه کلمه روشنترین ستاره صورت فلکى کلب اصغر به انگلیسی روشنترین ستاره صورت فلکى کلب اصغر یعنی چه

روشنترین ستاره صورت فلکى کلب اصغر

procyon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها