معنی و ترجمه کلمه روشنى به انگلیسی روشنى یعنی چه

روشنى

clarification
clarity
diaphaneity
fairness
fenestra
glim
irradiance
irradiancy
lucency
lucidity
perspicuity
shine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها