معنی و ترجمه کلمه روشن بینى به انگلیسی روشن بینى یعنی چه

روشن بینى

clairvoyance
lucidity
perspective
perspicuity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها