معنی و ترجمه کلمه روشن ساختن به انگلیسی روشن ساختن یعنی چه

روشن ساختن

illuminate
picture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها