معنی و ترجمه کلمه روشن سازى به انگلیسی روشن سازى یعنی چه

روشن سازى

elucidation
illumination

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها