معنی و ترجمه کلمه روشن شده از نور ستاره به انگلیسی روشن شده از نور ستاره یعنی چه

روشن شده از نور ستاره

starlit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها