معنی و ترجمه کلمه روشن فکر کردن به انگلیسی روشن فکر کردن یعنی چه

روشن فکر کردن

enlighten

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها