معنی و ترجمه کلمه روشن و تازه کردن به انگلیسی روشن و تازه کردن یعنی چه

روشن و تازه کردن

refurbish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها