معنی و ترجمه کلمه روشن کردن به انگلیسی روشن کردن یعنی چه

روشن کردن

alight
brighten
clarify
clear
daylight
daylit
elucidate
emblaze
enlighten
enucleate
explain
explicate
ignite
illume
illuminate
illumine
lighten
lumine
refresh
relume
turn on
upstart

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها