معنی و ترجمه کلمه روش تربیت و رام کردن جانوران به انگلیسی روش تربیت و رام کردن جانوران یعنی چه

روش تربیت و رام کردن جانوران

zootechnics
zootechny

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها