معنی و ترجمه کلمه روش دستیابى به انگلیسی روش دستیابى یعنی چه

روش دستیابى

access method

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها