معنی و ترجمه کلمه روش ذهنى به انگلیسی روش ذهنى یعنی چه

روش ذهنى

heuristic method

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها