معنی و ترجمه کلمه روش شناسى به انگلیسی روش شناسى یعنی چه

روش شناسى

methodology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها