معنی و ترجمه کلمه روش فنى به انگلیسی روش فنى یعنی چه

روش فنى

technique

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها