معنی و ترجمه کلمه روش فکرى به انگلیسی روش فکرى یعنی چه

روش فکرى

perspicuity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها