معنی و ترجمه کلمه روش کار به انگلیسی روش کار یعنی چه

روش کار

modus operandi
program
programme

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها