معنی و ترجمه کلمه روغنى به انگلیسی روغنى یعنی چه

روغنى

buttery
greasy
oil painting
oily
oleaginous
oleic
unctuous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها