معنی و ترجمه کلمه روغن آمیخته بابلسان به انگلیسی روغن آمیخته بابلسان یعنی چه

روغن آمیخته بابلسان

chrism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها