معنی و ترجمه کلمه روغن درخت عرعر به انگلیسی روغن درخت عرعر یعنی چه

روغن درخت عرعر

juniper oil

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها