معنی و ترجمه کلمه روغن زدن به انگلیسی روغن زدن یعنی چه

روغن زدن

grease
lubricate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها