معنی و ترجمه کلمه روغن سرنهنگ به انگلیسی روغن سرنهنگ یعنی چه

روغن سرنهنگ

spermaceti

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها