معنی و ترجمه کلمه روغن مالى کردن به انگلیسی روغن مالى کردن یعنی چه

روغن مالى کردن

anoint
embrocate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها