معنی و ترجمه کلمه روغن مخصوص نقاشى به انگلیسی روغن مخصوص نقاشى یعنی چه

روغن مخصوص نقاشى

oil color

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها